Generel information om Smile race 2021

Det vil være muligt at starte ud fra de større kystbyer på Fyn, hvilket vil sige Faaborg, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Odense, Bogense, Middelfart og Assens. Det betyder, at transportsejladsen stort set er afskaffet. Sejlere uden for Fyn starter fra den by, der passer dem bedst på ruten.

Der vil blive startet samtidigt fra alle byer lørdag d. 21. august kl. 09.00, og alle sejler samme vej rundt om Fyn. Startstederne vil være ved bøjer ud for de forskellige byer. Det er sejlernes eget ansvar at starte til tiden. Det er også sejlernes eget ansvar at melde måltagningstidspunkt ind. Dette taler til vores alles indre gentleman.

Det vil både være DH-løb, flerskrogs-løb og tur-løb.

Der vil være tracking på alle både, så vi kan følge hinanden, og omverdenen også kan følge med.

På præmiesiden vil vi også nytænke, hvad der uddeles til: Der vil både være præmier for det rent sportslige men i lige så høj grad også være præmier, der har et mere socialt præg.

For de kapsejlende både vil der som minimum være præmier til den bedste fra hver startby og overaltpræmier. Der vil også blive kæmpet imellem de forskellige startbyer om hvilken by, der klarer sig bedst samlet. For alle deltagende både vil der også blive konkurreret på et mere socialt plan, mere information herom tilgår. 

Skippermøde og præmieuddeling vil foregå online. Præmierne vil efterfølgende blive uddelt i de forskellige klubber.

Vi er udemærket klar over, at de forskellige startsteder ikke vil give en 100 % fair sejlads, hvor alle sejlere bliver stillet lige. Men er det nu også så vigtigt. For det første er det kun banesejlads i en type både, der nærmer sig at alle deltager på lige vilkår. Så snart der kommer måleregler og distance på sejladserne, så er der nogle, der vil have nemmere ved at vinde end andre.

Lad os omfavne sejlglæden og finde vores egne pejlemærker at sejle efter. Om det så er målet om hurtigste omsejlingstid eller flotteste aftensmad betyder mindre.

Vi vil gøre alt for at dette bliver årets sejlerfest, sammen og hver for sig!

Formålet er:

  • At samle Sejler-Fyn/Danmark
  • At skabe en distancesejlads, hvor man kan deltage på flere niveauer.
  • At skabe en sejlads, hvor sejlglæden er i højsædet.
  • At skabe en kapsejlads stort set uden transportsejlads.
  • At skabe en sejlads, der bygger på sportsmanship og taler til vores indre gentleman.
  • Sejle Fyn Rundt uden at man behøver tage fri fra arbejde.
  • 30 timer hvor der er sejl rundt om Fyn, lige meget hvor man kigger hen.

T-shirt til de hurtige

Vi har en original SMILE RACE T-shirt til de første 5 fra hver startby, der tilmelder sig, samt et SMILE RACE flag til alle, når de tilmelder sig. T-shirt loget er udført af den internationale kunstner Mads Berg, der med en moderne fortolkning af sejlglæden fra 70’erne, er et godt symbol på SMILE RACE!